HƯỚNG DẪN CÀI APP GOLDEN HEALTHCARE

HƯỚNG DẪN CÀI APP GOLDEN HEALTHCARE

(Triển khai thông tin y khoa, dịch vụ tại phòng khám, xem hồ sơ bệnh án online, tra cứu kết quả nhanh.)

ANROID

IOS

Link tải

 

Link tải

Bước 1: CH playBước 1:  App store
Bước 2: tìm kiếm, nhập từ khóa Golden HealthcareBước 2: tìm kiếm, nhập từ khóa Golden Healthcare
Bước 3: Chọn App Golden Healthcare cài đặt

Bước 3: Chọn App Golden Healthcare cài đặt

 

HƯỜNG DẪN SỬ  DỤNG APP GOLDEN HEALTHCARE

 1. Mở App

  1. Xem hồ sơ online

– Chọn hồ sơ -> Hồ sơ điện tử

  1. Đăng nhập

3.1  Đăng ký mới

– Chọn đăng ký ngay -> Quét mã QRcode từ phiếu phòng khám cung cấp -> điền số phone, email -> đăng ký

  • Đăng nhập email nhấn link kích hoạt tài khoản.
  • Nhập password
  • Đọc các điều khoản
  • Check vào tôi đã đọc và đồng ý các điều khoản trên.

3.2 Kết quả 

  1. Tra cứu kết quả nhanh

– Giúp Quý khách xem, kiểm tra kết quả trong thời gian chờ, dựa vào qrcode trên số biên lai thu tiền.

– Hướng dẫn: chọn tra cứu kết quả nhanh -> quét Qrcode trên phiếu biên lai thu tiền -> xem kết quả.

  1. Đổi ảnh đại diện

Phòng khám sẽ lấy hình ảnh bổ xung vào hồ sơ khám sức khỏe cho Quý khách, Quý khách không cần nộp hình ảnh. Hình ảnh lưu trữ về những năm tiếp theo.