Giá dịch vụ

Trước đây, giá một lần nội soi tai – mũi – họng là 202.000 đồng thì nay giảm xuống còn 100.000  đồng, giá một lần chụp cắt lớp vi tính giảm từ 2.266.000 đồng xuống còn 1.689.000 đồng. Những dịch vụ khác mức giảm chỉ từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng như: tiền khám bệnh, ngày giường, xét nghiệm…

Với mức giá giảm chỉ vài nghìn, người bệnh có thể sẽ không cảm nhận được sự thay đổi, nhưng các bệnh viện tuyến huyện lại khác. Giảm tiền chỗ này, tăng chỗ khác là điều BHXH và Bộ Y tế lo ngại sẽ xảy ra với các bệnh viện, ví dụ, các bệnh viện có thể sẽ tăng chỉ định những kỹ thuật và xét nghiệm không cần thiết, hoặc tăng số lượt khám ở mỗi bàn từ 37 lên 65 người/ngày.

Cần có thời gian để đánh giá chính xác những thay đổi trong hoạt động của các bệnh viện, tuy nhiên, qua tính toán sơ bộ, giảm giá dịch vụ sẽ giúp Quỹ Bảo hiểm tiết kiệm được hơn 1.000 tỷ đồng.