• DS. NGUYỄN THỊ NHÀN
  • Chức vụ: Trưởng bộ phận Dược PKĐK Quốc tế Golden Healthcare
  • Chuyên Khoa: Khoa Dược
  • Ngoại ngữ: Tiếng Việt , Tiếng Anh
  • Làm việc: Dược sĩ
  • Thời gian: 7:30 - 17:00
  • Đặt hẹn
Bằng cấp chuyên môn

Bằng cấp chuyên môn: Dược Sĩ Đại học – Tốt nghiệp tại Trường Đại học Y Dược Huế

Kinh nghiệm y khoa:

Kinh nghiệm y khoa: • 2009 – 08/2018: Phó khoa Dược Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn • 09/2018 – 11/2018: Quản lý khu vực hệ thống nhà thuốc Pharmacity • 11/2018 – 2/2019: Quản lý Dược tại Bệnh viện Thánh Mẫu

Lịch khám
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Sáng (7h30 - 11h30)
Chiều (13h00 - 17h00)
Tối (18h00 - 19h30)