Hồ sơ điện tử

Sau khi thăm khám tại Phòng Khám Golden Healthcare, bạn có thể xem kết quả khám chữa bệnh của mình ngay tại nhà sau khi làm hoàn tất thủ tục đăng ký và xác nhận.