Tổng quan về Khám tim mạch


Các bác sĩ thuộc Khám tim mạch


Lịch làm việc Khám tim mạch

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Sáng (7h30 - 11h30)
ThS.Bs. NGUYỄN CHÍ THÀNH
ThS.Bs. NGUYỄN CHÍ THÀNH
ThS.Bs. NGUYỄN CHÍ THÀNH
Chiều (13h00 - 17h00)
ThS.Bs. NGUYỄN CHÍ THÀNH
Tối (18h00 - 19h30)

Bài viết về Khám tim mạch


Hình ảnh về Khám tim mạch