Hướng dẫn đăng ký hồ sơ điện tử

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ ĐIỆN TỬ

Cách 1: Dùng QRCode

Bước 1: Vào website https://goldenhealthcarevn.com/

Bước 2: Chọn hồ sơ điện tử:

Bước 3: Chọn Đăng ký ngay

Bước 4: Chọn Quét Mã QR

 • Cho phép kết nói thiết bị camera đọc mã barcode hoặc tải ảnh có QRcode.
 • Bổ xung email và điện thoại.
 • Bấn đăng ký, Ứng dụng sẽ gửi link kích hoạt đến email.

Bước 5: Đăng nhập vào email click link kích hoạt

 • Nhập mật khẩu “password”
 • Đọc các điều khoản
 • Check vào tôi đã đọc và đồng ý các điều khoản trên.
 • Đăng nhập lại vào Ứng dụng.

 

Cách 2: Khai báo thông tin

Bước 1: Vào website https://goldenhealthcarevn.com/

Bước 2: Chọn hồ sơ điện tử:

Bước 3: Chọn Đăng ký ngay

Bước 4: Khai báo các thông tin trên form

 • Mã y tế: mã y tế trên hồ sơ “toa thuốc, phiếu chỉ định dịch vụ, phiếu thu tiền “
 • Bấn đăng ký, Ứng dụng sẽ gửi link kích hoạt đến email.

Bước 5: Đăng nhập vào email click link kích hoạt

 • Nhập mật khẩu “password”
 • Đọc các điều khoản
 • Check vào tôi đã đọc và đồng ý các điều khoản trên.
 • Đăng nhập lại vào Ứng dụng.