Văn bản – biểu mẫu sở y tế

Thư mời từ sở

 • Hội nghị phổ biến Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 và Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế. - Văn Phòng Sở

  11/30/2018 12:00:00 AM
 • Hội nghị phổ biến Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế. - Văn Phòng Sở

  11/30/2018 12:00:00 AM

Văn bản sở y tế

 • V/v Tập huấn về tổ chức, xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử - Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

  6/1/2018 12:00:00 AM
 • V/v Thông báo thời gian thi lý thuyết Hội thi Điều dưỡng trưởng giỏi cấp Thành phố mở rộng lần thứ 5 năm 2018. - Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

  5/23/2018 12:00:00 AM

Thông báo sở y tế

 • Lịch trực ứng phó bão Số 9 (ngày 24-25/11/2018) - Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

  11/24/2018 12:00:00 AM
 • Thông báo số 7371/SYT-NVD ngày 15/11/2018 về việc Thông tư số 29/2018 của Bộ Y tế quy định về thử thuốc trên lâm sàng. - Văn Phòng Sở

  11/15/2018 12:00:00 AM