Văn bản – biểu mẫu sở y tế

Thư mời từ sở

 • Hội nghị phổ biến Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 và Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế. - Văn Phòng Sở

  11/30/2018 12:00:00 AM
 • Hội nghị phổ biến Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế. - Văn Phòng Sở

  11/30/2018 12:00:00 AM

Văn bản sở y tế

 • V/v Tập huấn về tổ chức, xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử - Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

  6/1/2018 12:00:00 AM
 • V/v Thông báo thời gian thi lý thuyết Hội thi Điều dưỡng trưởng giỏi cấp Thành phố mở rộng lần thứ 5 năm 2018. - Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

  5/23/2018 12:00:00 AM
 • Ngày 15/05/2020, lần đầu tiên TCYTTG đã chính thức ban hành khuyến cáo về việc làm sạch và khử khuẩn bề mặt môi trường trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, TCYTTG đã chỉ ra những điểm yếu khi sử dụng “công nghệ không chạm” (no-touch technologies) để khử khuẩn môi trường phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2.

  19/05/2020
 • Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 19/5/2020 19/5/2020 - Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh tính đến 08 giờ 00 ngày 19/5/2020 như sau:

  19/05/2020

Thông báo sở y tế

 • Lịch trực ứng phó bão Số 9 (ngày 24-25/11/2018) - Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

  11/24/2018 12:00:00 AM
 • Thông báo số 7371/SYT-NVD ngày 15/11/2018 về việc Thông tư số 29/2018 của Bộ Y tế quy định về thử thuốc trên lâm sàng. - Văn Phòng Sở

  11/15/2018 12:00:00 AM
 • V.v triển khai thí điểm phần mềm quản lý danh mục kỹ thuật

  08/05/2020
 • Sắp có thêm thuốc kháng vi-rút SARS-CoV-2 do Nhật Bản sản xuất 18/5/2020 - Đó là favipiravir, có tên thương mại là Avigan do công ty Fujifilm (Nhật Bản) sản xuất, đây là thuốc uống dạng viên. Nhóm tham gia nghiên cứu thử nghiệm thuốc này tại Trung Quốc cho biết favipiravir có hiệu quả rõ ràng khi điều trị Covid-19. Nhật Bản đang chuyển favipiravir đến 43 quốc gia để thử nghiệm lâm sàng ở những bệnh nhân mắc COVID-19 thể nhẹ và trung bình. Các trung tâm y tế ở Massachusetts (Mỹ) cũng đang đánh giá thử nghiệm thuốc này ở giai đoạn 2.

  18/05/2020