Tìm bác sĩ

BS. CKI. ĐẶNG PHƯƠNG THẢO

Hơn 20 năm Bác sĩ Sản phụ khoa tại Bệnh...

Xem profile

BS. NGUYỄN THỊ HIỀN

- 1975 – 2007: Bác sĩ sản phụ khoa Bệnh...

Xem profile

ThS.Bs. Nguyễn Chí Thành

Bác sĩ chuyên khoa Nội Tổng hợp - Nội Tiêu...

Xem profile

PGS. TS. BS LÊ QUANG QUỐC ÁNH

2006: Công nhận chức danh Phó Giáo Sư Y Học...

Xem profile

BÁC SĨ CKI. TRẦN DUY VIỄN

Bác sĩ Nội - Ngoại tổng quát.

Xem profile

BS. NGUYỄN THÁI BÌNH

Bác sĩ chuyên khoa ngoại. Bác sĩ chuyên khoa cấp...

Xem profile

BS.CK I PHẠM ĐĂNG PHONG

Chức vụ: Bác sĩ khoa Răng Hàm Mặt PKĐK Quốc...

Xem profile

BS. ĐẶNG PHƯƠNG HẠNH

Chức vụ: Bác sĩ khoa Mắt PKĐK Quốc tế Golden...

Xem profile