Tìm bác sĩ

BS.CK I PHẠM ĐĂNG PHONG

Chức vụ: Bác sĩ khoa Răng Hàm Mặt PKĐK Quốc...

Xem profile

BS. CKI. TRẦN ANH TÀI

BS. CKI. TRẦN ANH TÀI Bác sĩ sản phụ khoa...

Xem profile

DS. NGUYỄN THỊ NHÀN

Chức vụ: Trưởng bộ phận Dược PKĐK Quốc tế Golden...

Xem profile

BS. ĐẶNG PHƯƠNG HẠNH

Chức vụ: Bác sĩ khoa Mắt PKĐK Quốc tế Golden...

Xem profile

KTV. VÕ THỊ MẪN

KTV. VÕ THỊ MẪN Chức vụ: Trưởng khoa Xét nghiệm...

Xem profile

BS. LÊ MINH TOÀN

Bs. LÊ MINH TOÀN Chức vụ: Bác sĩ Nội tổng...

Xem profile

KTV. NGUYỄN TRƯỜNG BÁ PHONG

KTV. NGUYỄN TRƯỜNG BÁ PHONG Chức vụ: Kỹ thuật viên...

Xem profile

BS.NÔNG THỊ ANH THƯ

BS.NÔNG THỊ ANH THƯ Chức vụ: Bác sĩ khoa Sản...

Xem profile