DM các cơ sở y tế nhận KCB BHYT ban đầu tại PK

Phòng khám Golden Healthcare nhận khám BHYT cho tất cả thẻ BHYT thông tuyến số 3 tại các Bệnh viện quận, huyện và tất cả phòng khám đa khoa tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh.