Sự kiện trong tháng

[PKDK_GOLDEN] – VÌ SAO BẠN NÊN KHÁM NỘI SOI DẠ DÀY TẠI GOLDEN HEALTHCARE

Đáng báo động khi hiện nay các bệnh lý đường tiêu hóa dần có xu hương trẻ hóa hơn. Tuy nhiên, nhiều người mắc bệnh dạ dày lại không có những dấu hiệu rõ ràng và triệu chứng bệnh rất mơ hồ thường phát hiện tình cờ qua những lần thăm khám bệnh lý khác.


Những quy định của Khám sức khỏe đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài (WORK PERMIT) theo thông tư 14/2013/TT-BYT

Những quy định của Khám sức khỏe đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài (WORK PERMIT) theo thông tư 14/2013/TT-BYT

(REGULATIONS OF HEALTH EXAMINATION for REGISTRATION of WORK PERMIT FOR FOREIGNERS (WORK PERMIT) ACCORDING TO CIRCULAR 14/2013/TT-BYT)

Luật qui định, công dân nước ngoài khi làm việc và đăng ký tạm trú tại Việt Nam phải đăng ký giấy phép lao động, trong đó giấy chứng nhận đủ sức khỏe làm việc là một tài liệu bắt buộc trong hồ sơ xin cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo quy định của cơ quan nhà nước, chỉ có các cơ sở khám chữa bệnh được Bộ Y tế/Sở Y tế công bố đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài mới được phép khám cho công dân là người nước ngoài.

(The law stipulates that foreign citizens, when working and registering temporary residence in Vietnam, must register for a work permit, in which a certificate of fitness to work is a mandatory document in the application for a work permit for foreigners to work in Vietnam. However, according to regulations of state agencies, only medical examination and treatment facilities declared by the Ministry of Health/Department of Health to be eligible for medical examination involving foreign factors are allowed to examine foreign citizens.)


HÃY MANG THEO THẺ BHYT KHI KHÁM CHỮA BỆNH CHO TRẺ TẠI GOLDEN HEALTHCARE

HÃY MANG THEO THẺ BHYT KHI KHÁM CHỮA BỆNH CHO TRẺ TẠI GOLDEN HEALTHCARE