Ngày 14 Tháng 12

Giá dịch vụ

Trước đây, giá một lần nội soi tai – mũi – họng là 202.000 đồng thì nay giảm xuống còn 100.000  đồng, giá một lần chụp cắt lớp vi tính giảm từ 2.266.000 đồng xuống còn 1.689.000 đồng.

Ngày 14 Tháng 12

Bảo hiểm

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Golden Healthcare đã hợp tác và thiết lập hệ thống thanh toán trực tiếp với tất cả công ty bảo hiểm lớn trong và ngoài nước

Ngày 14 Tháng 12

Gói khám tầm soát sức khỏe

Sức khỏe luôn là vốn quý giá của mỗi người. Vì vậy, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như cả gia đình là nhu cầu thiết yếu và cấp bách.

Ngày 14 Tháng 12

Thẻ thành viên

Ngày 14 Tháng 12

Tiêm chủng

Ngày 14 Tháng 12

Khám tuyển dụng

Ngày 14 Tháng 12

Khám định kỳ

Đối với doanh nghiệp, đội ngũ nhân viên là tài sản quý giá nhất. Do đó, nhu cầu chăm sóc sức khỏe định kỳ không chỉ dừng lại ở mỗi cá nhân