Ý Nghĩa “LOVE” tại Golden Healthcare

Lượt xem: 779

DÀNH TẤT CẢ TÌNH YÊU CHO KHÁCH HÀNG

Đó là phương châm hoạt động tại Golden Healthcare và ý nghĩa sâu xa hơn Ban Lãnh Đạo Golden Healthcare muốn gửi đến khách hàng và cộng đồng xã hội như sau:

  • Liability: Tuân Thủ Pháp Luật
  • Obligation: Trách Nhiệm Với Người Bệnh
  • Value: Trao Giá Trị
  • Ethics: Y Đức

Và chúng tôi cam kết thực hiện đúng phương châm đã nêu ra.