• BS. NGUYỄN THỊ HỒNG THÊ
  • Chức vụ: Trưởng Khoa
  • Chuyên Khoa: Khoa Nhi
  • Ngoại ngữ: Tiếng Việt , Tiếng Anh
  • Làm việc: Toàn thời gian
  • Thời gian: 7h30 - 17h30
  • Đặt hẹn
Bằng cấp chuyên môn

Đại Học Y Khoa Hà Nội (1969-1975)

Học tập, hội nghị nước ngoài
2002: Tạp chí Nhi Khoa số đặc biệt- Hội Nhi Khoa VN.
2004: Tạp chí Y học- Hội nghị KHKT Nhi Khoa- BV Nhi đồng 2.
2004: Tạp chí Y học TPHCM (tập 8), Phụ bản số 1.

Kinh nghiệm y khoa:

Những vị trí công tác đã đảm nhiệm:
Bs Trưởng khoa, khoa Nội Nhi BV Nhi Đồng 2.
Bác sĩ Phòng khám (BV An Sinh TPHCM).
Bác sĩ Trưởng khoa- Phụ trách khoa Nhi Phòng Khám Yersin.

Lịch khám
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Sáng (7h30 - 11h30)
Chiều (13h00 - 17h00)
Tối (18h00 - 19h30)